Page images
PDF
EPUB

datur) debellandas & relevandas fufcipiatur. Hoc epithalamii votum fit.

Certe, filii, facultates, artium & fcientiarum omnium confenfu, aut empiricæ aut rationales funt. Has autem bene commiftas & copulatas adhuc videre non licuit. Empirici enim, formica more, congerunt tantum & utuntur. Rationales autem, aranearum more, telas ex fe conficiunt. Apis ratio media eft, quæ materiam ex floribus tam horti quam agri elicit, fed fimul etiam eam propria facultate vertit & digerit. Neque abfimile veræ philofophiæ opificium eft, quæ ex historia naturali & experimentis mechanicis præbitam materiam, non in memoria integram, fed in intellectu mutatam & fubactam reponit. Itaque hujufmodi mellis cœleftia dona sperate: neque dicite cum pigro, Leo eft in via: fed vincla quæ vos premunt excutite, & vos recipite.

Atque fane, poft virtutem veftram propriam, nihil animos vobis magis addiderit, quam fi induftriam & felicitatem, & facinora ætatis noftræ cogitetis. Nos nostrum plus altra antiquorum non ultra haud vane oppofuimus: Nos iidem, contra antiquorum non imitabile fulmen effe; imitabile fulmen effe, minime dementes, fed fobrii, ex novarum machinarum experimento & demonftratione pronuntiamus. Quin, & cœlum ipfum imitabile fecimus. Cæli enim eft, circuire terram: quod & noftræ navigationes pervicerunt. Turpe autem nobis fit, fi globi materiati tractus, terrarum videlicet & marium, noftris temporibus in immenfum aperti & illuftrati fint: globi autem intellectualis fines, inter veterum inventa & anguftias fteterint.

Neque parvo inter fe nexu devincta & conjugata funt

ifta duo, perluftratio regionum & fcientiarum. Plurima enim per longinquas navigationes & peregrinationes in natura patuerunt, quæ novam fapientiæ & fcientiæ humanæ lucem affundere poffint, & antiquorum opiniones & conjecturas experimento regere. Eadem duo non ratione folum fed etiam vaticinio conjuncta videntur. Nam eó prophetæ oraculum haud obfcure fpectare videtur: ubi de noviffimis temporibus loquutus, illud fubjungit, Multi pertranfibunt, & multiplex erit fcientia: ac fi orbis terrarum pertranfitus five peragratio, & fcientiarum augmenta five multiplicatio, eidem ætati & fæculo deftinarentur.

Præfto etiam eft imprimendi artificium veteribus incognitum, cujus beneficio fingulorum inventa fulguris modo tranfcurrere poffint, & fubito communicari ad aliorum ftudia excitanda, & inventa mifcenda. Quare utendum eft ætatis noftræ prærogativa, neque committendum, ut, cum hæc tanta vobis adfint, vobis ipfi defitis. Nos autem, filii, ab animorum veftrorum præparatione aufpicati, in reliquis vobis non deerimus. probe enim novimus tabellas mentis, a tabellis communibus differre. in iis non alia infcripferis nifi priora deleveris, in illis priora ægre deleveris, nifi nova infcripferis.

Itaque rem in longum non differemus: illud itidem vos monentes, ne tanta vobis de noftris inventis polliceamini, quin meliora a vobis ipfis fperetis. Nos enim Alexandri fortunam nobis fpondemus, (neque vanitatis nos arguatis antequam rei exitum audiatis ;) illius enim res geftæ recenti memoria ut portentum accipiebantur. Ita enim loquitur unus ex æmulis oratoribus: Nos certe vitam humanam non degimus ; fed in id nati fumus, ut Uuu

pofteri

pofteri de nobis portenta prædicent. Sed poftquam deferbuiffet ita admiratio, atque homines rem attentius introfpexiffent, operæ pretium eft animadvertere quale judicium de eo faciat fcriptor Romanus, Nil aliud quàm bene aufus eft vana contemnere. Ita & nos fimile quiddam a pofteris audiemus; poftquam emancipati, & fui jam facti, & proprias vires experti initia noftra magnis intervallis fuperaverint. In quo fane judicio illud recte, noftra nil magni effe: illud non recte, fi aufis tribuant humilitati debentur: humilitati (inquam) & privationi cuidam iftius humanæ fuperbiæ, quæ univerfa perdidit, quæque volucres quafdam meditationes loco divinæ in rebus fignaturæ confecravit. Hac enim ex parte revera nobis gratulamur, & eo nomine felices nos & bene de genere humano meritos effe exiftimamus, quod oftendimus quid vera & legitima fpiritus humani humiliatio poffit. Verum quid nobis ab hominibus debeatur, ipfi viderint; nos certe nos noftraque vobis debemus. 5.

quæ

h

Omnibus qui aderant digna magnitudine generis & nominis humani oratio vifa eft, & tamen libertati quam arrogantiæ propior. Ita autem inter fe colloquebantur: fe inftar eorum effe, qui ex locis opacis & umbrofis in lucem apertam fubito exierint, cum minus videant quam prius; fed cum certa & læta fpe facultatis melioris.

Tum ille qui hæc narrabat; tu vero quid ad ifta dicis? inquit. Grata funt (inquam) quæ narrafti. Atque (inquit) fi funt ut dicis grata, fi tu forte de his rebus aliquid fcripferis, locum invenias ubi hæc inferas, neque peregrinationis noftræ fructus perire patiaris. Equum poftulas, inquam, neque oblivifcar.

Mr.

[ocr errors]

Mr. FRANCIS BACON of the Colours of Good and Evil; to the Lord Mountjoye,

I

ET

A

no erp al dar varaqah ZI Send you the last part of the best book of Aristotle

of Stagira, who (as your Lordship knoweth) goeth for the best author. But faving the civil refpect which is due to a received estimation, the man being a Grecian, and of a hafty wit, having hardly a difcerning patience, much less a teaching patience, hath fo delivered the matter, as I am glad to do the part of a good house-hen, which without any ftrangeness will fit upon pheafants eggs. And yet perchance, fome that shall compare my lines with Ariftotle's lines, will mufe by what art, or rather by what revelation I could draw thefe conceits out of that place. But I that should know beft, do freely acknowledge, that I had my light from him; for where he gave me not matter to perfect, at the leaft he gave me occafion to invent. Wherein as I do him right, being my self a man that am as free from envying the dead in contemplation, as from envying the living in action or fortune: so yet nevertheless still I fay, and I fpeak it more largely than before, that in perufing the writings of this perfon fo much celebrated, whether it were the impediment of his wit, or that he did it upon glory and affectation to be fubtile, as one that if he had feen Uuu 2

[ocr errors]

his

his own conceits clearly and perfpicuously delivered, perhaps would have been out of love with them himself; or else upon policy, to keep himself close, as one that had been a challenger of all the world, and had raised infinite contradiction. To what cause foever it is to be afcribed, I do not find him to deliver and unwrap himfelf well of that he feemeth to conceive; nor to be a master of his own knowledge. Neither do I for my part alfo (though I have brought in a new manner of handling this argument to make it pleasant and lightsome) pretend fo to have overcome the nature of the fubject: but that the full understanding and use of it will be somewhat dark, and best pleasing the taste of fuch wits as are patient to stay the digefting and foluting unto themfelves of that which is sharp and fubtile. Which was the caufe, joined with the love and honour which I bare to your Lordship, as the perfon I know to have many vertues, and an excellent order of them, which moved me to dedicate this writing to your Lordship, after the antient manner: choofing both a friend, and one to whom I conceived the argument was agreeable."'

A Letter

« PreviousContinue »